ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดปากลัด (ผลาคารบำรุงวิทย์) หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองเขิล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 19 ธันวาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดปากลัด (ผลาคารบำรุงวิทย์) หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองเขิล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

Attachments:
Download this file (1. อบจสส.pdf)1. อบจสส.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]2061 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙