ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 19 ธันวาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธํนวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (3.อบจ สส.pdf)3.อบจ สส.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]596 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙