ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 20 ธันวาคม 2560

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

ประกาศ ณ วันที่  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙