สอบราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์เผยแพร่ผลงานของ อบจ.สมุทรสงคราม และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์เผยแพร่ผลงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2557

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2556

Attachments:
Download this file (oct16.pdf)เอกสารประกอบ[ ]1635 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙