ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 29 ธันวาคม 2560

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (ธนารักษ์พื้นที่.pdf)ธนารักษ์พื้นที่.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]2144 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙