สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1- ป.6 (โรงเรียนเทศบาล 1)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 วัดนางวัง (สหราษฎร์อุทิศ) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2556

Attachments:
Download this file (oct17.pdf)เอกสารประกอบ[ ]829 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙