การประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 15 มกราคม 2561

ประกาศ จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙