ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 17 มกราคม 2561

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

Attachments:
Download this file (6.ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม.pdf)6.ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1277 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙