การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๑๒ รายการ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 19 มกราคม 2561

ประกาศเทศบาลตำบลบางนกแขวก เรื่อง การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๑๒ รายการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

Attachments:
Download this file (7.ประกาศเทศบาลตำบลบางนกแขวก.pdf)7.ประกาศเทศบาลตำบลบางนกแขวก.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]873 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙