โครงการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น "โครงการแก้มลิงทุ่งหินจังหวัดสมุทรสงคราม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ :โครงการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น "โครงการแก้มลิงทุ่งหินจังหวัดสมุทรสงคราม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

Attachments:
Download this file (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ.pdf)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]652 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙