ประกวดราจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถนนเชิงลาด หมู่ที่ ๙ เชื่อมหมู่ที่ ๑๔ ข้ามคลองบางนางลี่

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถนนเชิงลาด หมู่ที่ ๙ เชื่อมหมู่ที่ ๑๔ ข้ามคลองบางนางลี่ ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙