ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด จำนวน ๔๓ รายการ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด จำนวน ๔๓ รายการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

Attachments:
Download this file (11.ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม.pdf)11.ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]2627 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙