ประกวดราคาจ้างโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในพื้นที่วัดบางแคใหญ่

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 05 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในพื้นที่วัดบางแคใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙