การจำหน่ายเพื่อดำเนินการขายพัสดุ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๔ รายการ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 05 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเทศบาลตำบลบางนกแขวก เรื่อง การจำหน่ายเพื่อดำเนินการขายพัสดุ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๔ รายการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙