ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 07 มีนาคม 2561

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

Attachments:
Download this file (1.ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม.pdf)1.ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]2100 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙