ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมขยายไหล่ทางโดยใช้หินคลุก

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 22 มีนาคม 2561

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมขยายไหล่ทางโดยใช้หินคลุก ถนนสายหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

Attachments:
Download this file (5.ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม.pdf)5.ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]2123 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙