ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สาบบ้านต้นมูก-บ้านศาลาแดง

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 10 เมษายน 2561

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สาบบ้านต้นมูก-บ้านศาลาแดง (สายบ้านนายชรัล ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๖ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

Attachments:
Download this file (CCF10042561_0001.pdf)CCF10042561_0001.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]2161 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙