ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยบ้านปรก ๘

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 15 พฤษภาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยบ้านปรก ๘ (ซอยชัชวาล - ศาลอาม้า) หมู่ที่ ๖,๗,๘ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

Attachments:
Download this file (06 05.pdf)06 05.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]2415 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙