ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ณ วัดบางพลับ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางพรม

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอาทิตย์, 27 พฤษภาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ณ วัดบางพลับ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางพรม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

Attachments:
Download this file (28052017.pdf)28052017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1960 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙