ประกาศกกรมท่าอากาศยาน เรื่องการประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่อหาผู้ดำเนินกิจกรรม Free Wi-Fi ณ ท่าอากาศยาน ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมท่าอากาศยาน ๒๕ แห่ง

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 05 มิถุนายน 2561

ประกาศกกรมท่าอากาศยาน เรื่องการประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่อหาผู้ดำเนินกิจกรรม Free Wi-Fi ณ ท่าอากาศยาน ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมท่าอากาศยาน ๒๕ แห่ง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

Attachments:
Download this file (1-ประกาศประมูลสิทธิ-free-wifi.pdf)1-ประกาศประมูลสิทธิ-free-wifi.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]212 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙