ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนเลียบคลองซื่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางสะแก

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนเลียบคลองซื่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางสะแก เชื่อมตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบาสงคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

Attachments:
Download this file (CCF18062561.pdf)CCF18062561.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]2406 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙