ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองเขิน ซอย ๙ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองเขิน

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 05 กรกฎาคม 2561

ประกาศองค์การบิหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองเขิน ซอย ๙ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

Attachments:
Download this file (17082018.pdf)17082018.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]2337 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙