ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกพร้อมสะพาน คสล. บริเวณบ้านนายสานิตย์ แสงวิภาค ถึงบ้านนายบุญชิต ชะโลธร หมู่ที่ ๔, ๗ ตำบลจอมปลวก

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 05 กรกฎาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกพร้อมสะพาน คสล. บริเวณบ้านนายสานิตย์ แสงวิภาค ถึงบ้านนายบุญชิต  ชะโลธร หมู่ที่ ๔, ๗ ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

Attachments:
Download this file (02082017.pdf)02082017.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]3662 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙