ราคากลางก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 14 สิงหาคม 2561

ราคากลางก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม 

ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561

Attachments:
Access this URL (/V2013/attachments\doc140861.zip)เอกสารแนบ[ ]0 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙