ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางแค - บ้านบางกะรี้ ตำบลวัดประดู่

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 09 สิงหาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางแค - บ้านบางกะรี้ ตำบลวัดประดู่ อำภออัทพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

Attachments:
Download this file (01 08 61.pdf)01 08 61.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]2852 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙