ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองลัดหลักแปด หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๑ ตำบลบางคนที

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 09 สิงหาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองลัดหลักแปด หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๑ ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

Attachments:
Download this file (02 08 61.pdf)02 08 61.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]2707 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙