ประกวดราคาก่อสร้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA ASPHALT CONCRETE)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 09 สิงหาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA ASPHALT CONCRETE) สายบ้านดาวโด่ง - บ้านปรก (สส.ถ.๑-๐๐๒๔) ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง เชื่อมตำบลท่าคา อำเภออัมพวา เชื่อมตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

Attachments:
Download this file (03 08 61.pdf)03 08 61.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]2669 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙