ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 26 กันยายน 2561

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

Attachments:
Download this file (pB0 (1).pdf)pB0 (1).pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1153 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙