ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานของสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 26 กันยายน 2561

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานของสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

Attachments:
Download this file (pB0.pdf)pB0.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]587 kB
Download this file (pB1.pdf)pB1.pdf[ ]1047 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙