ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม โดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 21 ธันวาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม โดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561

Attachments:
Download this file (2018122.pdf)ประกาศฯ[ ]40 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙