ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวาราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.35 - บ้านยี่สาร (ตอนที่ 1) พร้อมติดตั้งป้ายจราจรฯ

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 28 มกราคม 2562

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม โดยกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวาราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.35 - บ้านยี่สาร (ตอนที่ 1) พร้อมติดตั้งป้ายจราจร หมู่ที่ 5 คลองขุดสมบูรณ์ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2562

Attachments:
Download this file (280162.pdf)เอกสารแนบ[ ]750 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙