ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม โดยแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 13 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม โดยแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙