ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมบำรุงและอำนวยความปลอดภัย บริเวณวัดภุมรินทร์กุฎีทอง แยกทางหลวงหมายเลข 325 - บ้านท้องคุ้ง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2562

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมบำรุงและอำนวยความปลอดภัย บริเวณวัดภุมรินทร์กุฎีทอง แยกทางหลวงหมายเลข 325 - บ้านท้องคุ้ง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562

 

Attachments:
Download this file (20190321133342188.pdf)เอกสารแนบ[ ]763 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙