เดือน มีนาคม 2562

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 15 พฤษภาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙