ประกวดราค้าจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านคลองวัว (วัดหนองกระพง)หมู่ที่ ๕,๔ ตำบลเหมืองใหม่ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราค้าจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านคลองวัว (วัดหนองกระพง)หมู่ที่ ๕,๔ ตำบลเหมืองใหม่ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙