รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2562

รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Attachments:
Access this URL (/V2013/attachments/140662.rar)เอกสารแนบ[ ]0 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙