ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านบางน้อยใน - บ้านอาม้าพัฒนา (สส.ถ.๑-๐๐๓๒) ตำบลจอมปลวก ,ตำบลดอนมะโนรา อำเภอดบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 01 กันยายน 2563

ประกาศบริหารส่วนต่างเมืองริมถนนสายบ้านบางน้อยใน - บ้านอาม้าพัฒนา (สส.ว. ๑-๓๒) พื้นที่จอมบึง, ตำบลดอนมะบ่ออำเภอบางคนจังหวัดสมุทรด้วยวิธีการก่อสร้าง ( e-bidding)

ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563

Attachments:
Download this file (CCF01092563.pdf)CCF01092563.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1820 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙