ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งตะวันตก โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สส 2015 แยก ทล.35 - บ้านคลองแขก

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 31 ธันวาคม 2563

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งตะวันตก โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สส 2015 แยก ทล.35 - บ้านคลองแขก อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 3.155 กิโลเมตร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Attachments:
Download this file (TOR -3.pdf)ประกาศฯ[ ]1006 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙