ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สส.๒๐๑๕ แยก ทล. ๒๔ - บ.คลองแขก อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 08 มกราคม 2564

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม โดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สส.๒๐๑๕ แยก ทล. ๒๔ - บ.คลองแขก อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

Attachments:
Download this file (3.ประกาศเลขที่ 13 สาย สส.2015-บ.คลองแขก.pdf)3.ประกาศเลขที่ 13 สาย สส.2015-บ.คลองแขก.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]739 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙