ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าชุมชนบ้านยี่สาร หมูที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านยี่สาร บ้านคลองบ้านนอก ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 15 มิถุนายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าชุมชนบ้านยี่สาร หมูที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านยี่สาร บ้านคลองบ้านนอก ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙