ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเจบ้านฮกตั้ว หมู่ที่ 8 ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e--bidding)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 15 มิถุนายน 2564

ประกาศองค์การบริหหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณโรงเจบ้านฮกตั้ว หมู่ที่ 8 ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e--bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙