ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารว่สนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี งบประมาณ 2564 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารว่สนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี งบประมาณ 2564 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564

Attachments:
Download this file (CCF09212021.pdf)CCF09212021.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1803 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙