ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่า

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 15 ธันวาคม 2564

ประกาศจังหวัดสมุทรสงราม เรื่อง ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่า

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564

Attachments:
Download this file (CCF12152021.pdf)CCF12152021.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]1527 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙