ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 29 ธันวาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564

Attachments:
Download this file (อบต ลาดใหญ่.pdf)อบต ลาดใหญ่.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]671 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙