ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ปี 2564

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 29 ธันวาคม 2564

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564

Attachments:
Download this file (สาธารณสุขอำเภออัมพวา.pdf)สาธารณสุขอำเภออัมพวา.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]3474 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙