ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และโครงสร้างสถาปัตยกรรม สะพานสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพุธ, 29 ธันวาคม 2564

ประกาศจัังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และโครงสร้างสถาปัตยกรรม สะพานสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564

Attachments:
Download this file (3 แขวงทางหลวงชนบท.pdf)3 แขวงทางหลวงชนบท.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]2495 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙