ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙