(ร่างขอบเขตงาน ) ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก กิจกรรมปรับปรุงถนนคันทาง สายคลองโคน - บ้านบางตะบูน ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 2.320 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิก

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 18 เมษายน 2565

(ร่างขอบเขตงาน ) ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก กิจกรรมปรับปรุงถนนคันทาง สายคลองโคน - บ้านบางตะบูน ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 2.320 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

Attachments:
Download this file (180465.pdf)ประกาศฯ[ ]767 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙