ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบราคาจ้างปรับปรุงตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม 03 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเกษมสุขุม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 02 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนประสิทธิ์พัฒนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 02 สิงหาคม 2560
สอบราคาซื้กล้องตรวจจับความเร็วด้วยเลเซอร์แบบติดตั้ง 02 สิงหาคม 2560
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจวัดแอลกฮอล์แบบยืนยันผล 02 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสะพานทางเท้า คสล. บ้านแพรกทะเล หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองโคน 02 สิงหาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 01 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีตซอยชงโค - ซ๒ (สสถ๑๘๐๕)ทางรถไฟและปลายคลองบางแก้ว 01 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างยกระดับถนน บางบ่อ - ปากมาบ หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลบางแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 01 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.หลังววัดป้อมแก้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลบางแก้ว 01 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างซ่อมแซมผิวถนนโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยประทีปทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางแก้ว 01 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดน้อยแสงจันทร์ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดใหญ่ 01 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนประสิทธิ์พัฒนาช่วงหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า และถนนธรรมนิมิต 31 กรกฎาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเพชรสมุทรและถนนธรรมนิมิตจากถนนไกรชนะถึงสี่แยกโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 กรกฎาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนราชญาติรักษาจากหน้าโรงเรียนอนุบาลถึงสี่แยกธนาคาไทยพาณิชย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 กรกฎาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเพชรสมุทรและถนนธรรมนิมิตจากถนนไกรชนะถึงสี่แยกโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 กรกฎาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนราชญาติรักษาจากหน้าโรงเรียนอนุบาลถึงสี่แยกธนาคารไทยพาณิชย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 กรกฎาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 31 กรกฎาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ภาวะวิกฤตรวมศูนย์ ๘ เตียง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 31 กรกฎาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอประชุมและจำหน่ายสินค้าเพื่อการเกษตร 31 กรกฎาคม 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙