ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (ซอยยายเวียน) หมู่ที่ ๔ 21 กรกฎาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยคลองตรง ๑ - ๒ หมู่ที่ ๕ 21 กรกฎาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก 21 กรกฎาคม 2560
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 21 กรกฎาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนไกรชนะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 กรกฎาคม 2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (ซอยยายเวียน) หมู่ที่ ๔ 18 กรกฎาคม 2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ซอยคลองตรง ๑ - ๒ หมู่ที่ ๕ 18 กรกฎาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนศรีจำปา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 กรกฎาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนไกรชนะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 กรกฎาคม 2560
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนศรีจำปา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 กรกฎาคม 2560
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ 18 กรกฎาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ ตำบลยี่สาร 14 กรกฎาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองดอนจั่น (หลังโรงเรียนบ้านดอนจั่น) 14 กรกฎาคม 2560
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง จำนวน ๒ ลำ (ครั้งที่ ๒) 14 กรกฎาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (ซอยยายเวียน) หมู่ที่ ๔ 14 กรกฎาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ซอยคลองตรง ๑ - ๒ หมู่ที่ ๕ 14 กรกฎาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๔ กิจกรรม ๑๒ รายการ 14 กรกฎาคม 2560
สอบราคาโครงการก่อสร้างห้องสุขาบริเวณด้านหลังอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ 13 กรกฎาคม 2560
สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบควบคุมและอุปกรณ์ 13 กรกฎาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองอัมพวา 13 กรกฎาคม 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙